Monday, December 11, 2006

penaltı noktası 5

-- newspapers never die, they fade away --

Türkiyemsporun son stadyum gazetesınde "penaltı noktası" bir alıntı.

The last number of türkiyemspors stadion newspaper "penaltı noktası" as a facsimile.

Die letzte Ausgabe der Stadionzeitung " penalı noktası" als online jpeg.

Total Pageviews